Đối tượng (Object) trong javascript

    Đây là bài viết được ghi chép lại trong lúc mình đang hết sức bận rộn và một công cuộc dự án và những deadline đang đổ ngập đầu. Mỗi lúc tìm hiểu mình lại đang tự nhủ không hiểu kiến thức mà mình nhặt nhạnh về javascript bấy lâu nay đã được bao nhiêu khi mà khai niệm đối tượng trong js mình vẫn còn đang bị phâp phù. Cũng là tự mạo phép viết lại bài viết object để có ai ghé thăm góp ý và chao đổi giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đình đầy up các develope anh em.
    Hãy cùng nhìn nhận vào vấn đề và bỏ qua mọi thứ lan man hay những khái niệm cơ bản giới thiệu trước khi mọi thứ trở lên qua lan man.

Object trước ES5 ...
Khởi tạo đối tượng: Hãy tự hỏi khi có bao nhiêu cách để khai báo đối tượng trong javascript 2,3,4 hay là ... .Vâng mình cũng không rõ, rất nhiều tài liệu ghi là 3, dưới đây là những cách mà mình làm việc với object
Cách 1: Khai báo toàn bộ trường  và hàm
Với cách này các thuộc tính được định danh ngay khi khởi tọa đối tượng
Cách 2: Object contructor Hợp 2 cách của mọi người khác => khởi tạo đối tượng và định danh các thuộc tính sau khởi tạo

Cách 3: Contructor Pattern: Một function sẽ đóng vai trò là 1 contructor để khởi tạo object (giống class trong các ngôn ngữ lập trình khác) --- đây là cách thường hay sử dụng.
Cách 4: Sử dụng prototype  (mình sẽ nói rõ hơn về nó trong 1 bài viết nào đó tại blog này) cách này thường ít sử dụng hơn cách 3.
Và chúng ta cũng không thể quên vooc vạch đôi chút về object. Xem thêm chi tiết ở dưới
Serialize va deserialize
  • Serialize: chuyển đối đối tượng sang text để thuận tiền cho việc ghi và gửi dữ liệu. Method này trong javascript là từ khóa JSON.stringify
  • Deserialize: ngược lại của serialize => chuyển dữ liệu bị serialize về đối tượng để làm việc, từ khóa đại sử dụng của nó là JSON.parse trở lại với đối tượng person ban đầu
Với ví dụ  trên ta có thể thấy rõ khi thực hiện method serialize thì dữ liệu trả ra bị mất đi các cặp key mà có value là thân hàm => đây là 1 đặc điểm mà bạn cần lưu ý khi làm việc với đối tượng và định nghĩa cặp key-value chứa thân hàm.

Qua bài trên ta đã có cái nhìn nào đó tổng quan về đối tượng trong javascript. Biết rõ về đối tượng giúp bạn làm việc hết sức thuận tiện trong các công việc liên quan tới nó. Hi vọng bài viết trên là bổ ích với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo về javascript.
Oldest